ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1) National Conference on Management Science: NCMS 2017 [รายละเอียด] new

อ่านข่าวทั้งหมด

  Links