11 มิ.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุม DJ ประสิทธิภาพสูง 1 ชุด วันที่ 11 มิถุนายน 2561 [รายละเอียด]

 3 พ.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 [รายละเอียด]

 18 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ วันที่ 24 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 18 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การอบรมเรื่องการสร้างแบรนด์และการเตรียมความพร้อมสู่การจัดกิจกรรมพิเศษ จำนวน 20 รายการ วันที่ 18 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 18 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 18 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บ้านสมเด็จฯเอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 6 ภายในสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เสนอกิจกรรมทำดีตามคำพ่อสอน9 ครั้งที่ 2 ตอน ทีเด็จฯ3.9 วอล์มอัพ คอนเสิร์ตเพื่อการศึกษา (TDEJ 3.9 WARM - UP CONCERT) จำนวน 7 รายการ วันที่ 23 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมโปรแกรม SPSS จำนวน 9 รายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ จำนวน 13 รายการ วันที่ 2 เมย. 2561 [รายละเอียด]

 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเสียงและระบบไฟ ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพของเพศทางเลือก จำนวน 2 รายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

 30 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ วันที่ 30 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 30 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกาา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 4 ฝึกปฏิบัตินักข่าวออนไลน์ ครั้งที่ 2 จำนวน 9 รายการ วันที่ 30 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 29 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกาาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมนำเสนอผลงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ซีเนมอร์ ครั้งที่ 3) จำนวน 11 รายการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 29 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพของเพศทางเลือก จำนวน 9 รายการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 29 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เยาชนคนละคร จำนวน 18 รายการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 29 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบบัญชีภาษีอากรและออกแบบระบบบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จำนวน วันที่ 12 รายการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 20 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการ การจัดการท่องเที่ยว 4.0 จำนวน 21 รายการ วันที่ 19 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 20 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เลนส์กล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด วันที่ 20 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 19 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เข้าศึกษา ระบบศูนย์กระจายสินค้า(ธุรกิจค้าปลีก) บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วันที่ 19 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 19 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 15 มี.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 8 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 12 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 12 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 16 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 16 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AEC จำนวน 12 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 จำนวน 15 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 22 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 อัดสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 จำนวน 10 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 จำนวน 9 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 จำนวน 9 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 21 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/60 จำนวน 9 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 20 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 7 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 20 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 14 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 20 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 8 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 20 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 20 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 14 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก เทอม 2/2560 จำนวน 6 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก เทอม 2/60 จำนวน 11 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุฝึกเทอม 2/60 อัสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุฝึกเทอม 2/60 อัตสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 19 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 30 เล่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 16 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ วัสดุฝึกเทอม 2/60 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 14 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม การอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำวน 14 รายการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแท็ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 13 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 21 รายการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 12 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 21 รายการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 12 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 9 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 8 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2560 จำนวน 5 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 8 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ จำนวน 16 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 8 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 2/2561 จำนวน 12 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 8 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 5 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 5 ก.พ. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ 4.6 K จำนวน 1 ชุด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

 30 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 5 รายการ วันที่ 30 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 29 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ วันที่ 29 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 22 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 22 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ วันที่ 22 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 19 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ วันที่ 19 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 19 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ วันที่ 19 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 19 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพการบัญชี จำนวน 18 รายการ วันที่ 19 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 19 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 18 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ วันที่ 18 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 17 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งเพลงลูกทุ่ง จำนวน 12 รายการ วันที่ 17 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 17 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งเพลงลูกทุ่ง จำนวน 12 รายการ วันที่ 17 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 15 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ Full Frame จำนวน 1 กล้อง วันที่ 15 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 9 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 9 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 9 ม.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกาาระดับอุดมศึกษา การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ค่ายสร้างภาพยนตร์ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 9 มกราคม 2561 [รายละเอียด]

 21 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 19 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 18 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ไปสเตอร์สีสำหรับงานภาพรยนตร์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 18 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 12 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด จำนวน 10 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 12 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 6 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 6 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 6 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการศึกษารดับอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 6 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 7 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์กล้อง จำนวน 1 ตัว วันที่ 7 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 1 ธ.ค. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]

 30 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท็ปเล็ต และ External Harddisk วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 30 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 30 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 30 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 29 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 27 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 18 รายการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 22 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 14 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 14 พ.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

 14 ก.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือวารสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เล่มที่ 1 สำหรับโครงการยกระดับศักยภาพงานวิจัย : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สื่อสารมวลชน จำนวน 500 เล่ม วันที่ 14 กันยายน 2560 [รายละเอียด]

 14 ก.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ วันที่ 14 กันยายน 2560 [รายละเอียด]

 14 ก.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดกล้องพร้อมชุดเล่นส์ 10 ชุด วันที่ 14 กันยายน 2560 [รายละเอียด]

 5 ก.ย. 2560

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 3 จำนวน 24 รายการ วันที่ 5 กันยายน 2560 [รายละเอียด]